ИЦЕ ЛАБС ДОО Скопје
Компјутерски софтвер и поддршка
1-10 Вработени
Сподели
За нас
Слоган
  • Вашата флота на дланка!
Опис
  • Нашето ГПС решение, претставува интегрален систем кој овозможува следење, мониторинг и сигурност на возила, планирање на нивните движења, (рутирање) и комуникација на многу едноставен начин. Нуди можности за извршување на секојдневни работни задачи на нов и пософистициран начин, кој овозможува заштеда на пари и време. Со вградување на соодветни ГПС/ГСМ модули во возилата, поддржани со интернет базирана апликација, се основа корисникот во секое време и од секое место да може да ја следи употребата и злоупотребата на возилата од возниот парк. Со ова ГПС решение, користењето на возилата е ставено под максимална контрола, а воедно е зголемена и ефикасноста при извршување на секојдневните задачи зголемувајќи ја безбедоста на истите.
Специјалности
  • гпс, следење, возен парк, логистика, камиони, возила, оптимизација на трошоци, gps, tracking, fleet, logistics, trucks, vans, cars, bikes, pets, assets
Соработувате со ИЦЕ ЛАБС ДОО Скопје?

За да соработуваш со ИЦЕ ЛАБС ДОО Скопје, регистрирај се на Кликон уште денес.

Локација
  • Адреса Трифун Хаџијанев 12/3-17
  • Пошт. код 1000
  • Град Скопје
  • Земја Македонија