Кино Бавча
Ресторани
1-10 Вработени
Сподели
Соработувате со Кино Бавча?

За да соработуваш со Кино Бавча, регистрирај се на Кликон уште денес.

Локација
  • Адреса 7-ми Септември бр.1
  • Пошт. код 1430
  • Град Кавадарци
  • Земја Македонија
Контакт
  • Мобилен 071 230 000
  • Телефон 043 410 222