Геодизајн Инженеринг ДООЕЛ
Градежништво и изведувачи
1-10 Вработени
Сподели
За нас
Специјалности
  • ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА БЕТОН,АРМАТУРА,АСФАЛТ И ГЕОМЕХАНИКА ГЕОМЕХАНИЧКИ ЕЛАБОРАТИ ПРОЕКТИ ЗА ЗАШТИТА НА ГРАДЕЖНА ЈАМА ПРОЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА ГЕОТЕХНИКАТА Pullout Tests за Фотоволтаици (Определување на сила на извлекување) на терен
Соработувате со Геодизајн Инженеринг ДООЕЛ?

За да соработуваш со Геодизајн Инженеринг ДООЕЛ, регистрирај се на Кликон уште денес.

Локација
  • Адреса Ул.ФРАЊО КЛУЗ Бр.4-94
  • Пошт. код 1000
  • Град Скопје
  • Земја Македонија
Контакт
  • Е-пошта geodizajn@gmail.com
  • Мобилен 070239150